Beskjæring Seksjonsfelling Hekkeklipping Rådgivning Treplanting Trepleie

Image: Arborist's view up a tree stem into the canopy in Nesodden, Akershus, Viken county, Norway.